Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 04 : 8
Năm 2020 : 493
 • Bùi Văn Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phạm Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966091692
 • Đào Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0974054961
 • Bùi Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0359019300
 • Bùi Thúy Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0388070880
 • Vũ Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   097369580
 • Bùi Thị Doan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi
  • Điện thoại:
   0372196542
 • Phạm Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979134269