Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 12 : 4
Năm 2021 : 4.144
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021 TRƯỜNG MẦM NON HOA NAM

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

TRƯỜNG MẦM NON HOA NAM

 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Hưng về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Công văn số 313/GD-ĐT, ngày 27/9/2021 của phòng GD&ĐT Đông Hưng Về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Hưng về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Công văn số 313/GD-ĐT, ngày 27/9/2021 của phòng GD&ĐT Đông Hưng Về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;

Trường Mầm non Hoa Nam báo cáo kết quả việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của nhà trường cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LẾ

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra đôn đốc thực hiện

 Nhà trường đã xây dựng kế hoạch số …../KH.MN ngày 28/9/2021 về tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” của nhà trường như sau:

- Trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 10/10/2021. Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc CBGV, NV thực hiện đúng nội dung trong kế hoạch.

- Treo khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường Chủ đề:

Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19

2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong tuần lễ

        - Nhà trường đã phát động tới toàn thể CBGVNV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như: Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

+ Thường xuyên trau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp tập huấn (Tổ chức cho trẻ tiếp cận và làm quen với tiếng Anh)… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện( Sách, báo điện tử, trang web), tài liệu trực tuyến. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, người lao động, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học…

+ Khuyến khích giáo viên dành thời gian đọc sách, giúp trẻ được nghe sách thường xuyên.

 

 - Tổ chức cho học sinh mẫu giáo của nhà  trường, tham gia hoạt động trong góc thư viện của lớp, sưu tầm tranh, ảnh, sách , vở làm phong phú thêm góc thư viện của lớp

 

   + Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 là: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tự học để trở thành người công dân có ích cho xã hội với các khẩu hiệu sau:

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.

+ Học để phát triển quê hương, đất nước.

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.

+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.

+ Học để trở thành người công dân tốt.

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

+ Học để trở thành công dân tốt.

+ Học tập suốt đời - chìa khóa của thành công.

+ XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

+ “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

        - Tổ chức cho học sinh mẫu giáo của nhà  trường, tham gia hoạt động trong góc thư viện của lớp, sưu tầm tranh, ảnh, sách, vở làm phong phú thêm góc thư viện của lớp.

- Ngoài ra trẻ còn tham gia các hoạt động xem tranh ảnh ở hoạt động trong và ngoài lớp.

3. Kinh phí tổ chức

Nhà trường chưa bố trí được kinh phí để tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021”.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm

* Những kết quả đã đạt được

- 100% CBGVNV nhà trưởng hưởng hưởng ứng và thực hiện tốt tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời;

- Học hỏi thêm những kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên môn.

- Tăng cường việc tự nghiên cứu thông qua sách báo, mạng Internet…

- Qua tuần lễ giúp cho CBGVNV hiểu được “Học tập là để tích lũy kiến thức nhằm hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, các hành vi văn minh…cho trẻ để trở thành người công dân tốt trong tương lai”

- Trong tuần lễ nhà trường đã huy động được sự đóng góp ủng hộ sách của hội phụ nữ xã, phụ huynh học sinh tổng số được 32 quyển (truyện tranh…)

* Bài học kinh nghiệm

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, công văn của cấp trên để tổ chức tuần lễ tại nhà trường.

- Bố trí hợp lý thời gian để CBGVNV cùng học tập

2. Khó khăn, tồn tại

- Kinh phí tổ chức tuần lễ chưa có

- Còn một số giáo viên chưa thật nhiệt tình

3. Kiến nghị, đề xuất       

 Đề nghị cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ về các phương tiện để nhà trường tuyên truyền được tốt hơn. Hỗ trợ kinh phí để nhà trường khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

 TT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng 

 Ghi chú

Số lớp/số

cuộc thi

Người

1

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong tuần lễ

Lớp

02

32

 

Tổng số người tham gia, trong đó:

Người

 

16

 

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV

Lớp/người

1

15

 

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBGVNV

Lớp/người

1

13

 

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBGVNV

Lớp/người

1

13

 

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Lớp/người

5

119

 

- Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

Lớp/người

1

15

 

2

Số tin bài về các hoạt động của tuần lễ

Tin, bài/cuộc

3

3

 

3

Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu)

Quyển/tờ

1

 

 

4

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ thư viện trường học.

 

 

 

 

Số tập thể/cá nhân tặng sách

Tập thể/cá nhân

 

13

 

Số sách đã huy động

Quyển

32

 

 

5

Tổ chức lễ khai mạc tuần lễ

Trường

1

119

 

6

Tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề

Cuộc

1

15

 

 

Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” của trường Mầm non Hoa Nam. Nhà trường kính mong nhận được ý kiến đóng góp để nhà trường thực hiện tốt hơn./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu vp.

           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                    Nguyễn Thị Mến

     

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan