Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 12 : 4
Năm 2021 : 4.144
TỔ CHỨC THỰC HIỆN  TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021 TRƯỜNG MẦM NON HOA NAM

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021 TRƯỜNG MẦM NON HOA NAM

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021TRƯỜNG MẦM NON HOA NAM Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Hưng về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Công văn số 313/GD-ĐT, ngày 27/9/2021 của phòng GD&ĐT Đông Hưng Về việc tổ chức ...
Thực hiện Chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ  trong nhà trường”

Thực hiện Chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong nhà trường”

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PGDĐT ngày 06/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng về thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”;Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường,Trường Mầm non Hoa Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh ...