Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 12 : 4
Năm 2021 : 4.144

Quy định các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của nhà giáo khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp,các cháu với phụ huynh học sinh và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực.

Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/06/2017
Ngày hiệu lực:
01/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực